11 Mar

Dátum: 11.03.2020
Kategória: Nezaradené

Vesmír očami detí 2020

Predĺženie termínu uzávierky! Hvezdáreň v Michalovciach vyhlasuje regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže  VESMÍR OČAMI DETÍ pre okresy Michalovce a Sobrance Súťaž prebehne v dvoch etapách:  1. regionálne kolá   2....

28 May

Dátum: 28.05.2018
Kategória: Nezaradené

Ochrana osobných údajov

Na nižšie uvedenom linku nájdete informácie o ochrane osobných údajov v našej organizácii: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31297722

19 Jan

Dátum: 19.01.2017
Kategória: Nezaradené

Sprístupnenie informácií

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosť o sprístupnenie informácií môžete podať:Osobne v podateľni Hvezdárne v MichalovciachHrádok 107101 MichalovcePondelok - Piatok 8:00 - 15:00Zaslaním poštou na...

19 Jan

Dátum: 19.01.2017
Kategória: Nezaradené

Podávanie sťažností a podnetov

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sťažnosti a podnety môžete podať:Osobne v podateľni Hvezdárne v MichalovciachHrádok 107101 MichalovcePondelok - Piatok 8:00 - 15:00Zaslaním poštou na korešpondenčnú...

18 Jan

Dátum: 18.01.2017
Kategória: Nezaradené

IČO Hvezdárne v Michalovciach

Hvezdáreň v Michalovciach má  IČO:  31297692

06 Nov

Dátum: 06.11.2015
Kategória: Nezaradené

Podávanie podnetov o prostispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP môžete realizovať na nasledujúcej stránke: http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/  

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader