• Astroekológia
 • Hrozí Zemi kozmická zrážka?
 • Kozmické katastrofy
 • Medziplanetárna hmota - asteroidy, kométy, meteoroidy
 • Ako astronómovia skúmajú vesmír
 • Svetové astronomické observatóriá a najväčšie ďalekohľady sveta
 • Veda kontra paveda
 • Večné otázky
 • Zatmenia Slnka a Mesiaca
 • Zem, na ktorej žijeme
 • Život vo vesmíre
 • Slnečná sústava
 • Hviezdny vesmír - vývoj hviezd, hviezdne sústavy
 • Galaxie
 • Základný program o vesmíre - pre MŠ
 • História astronómie
 • Čo môžeme vidieť na oblohe
 • Mesiac
 • Počasie - pre MŠ
 • Hviezdna rozprávka - pre MŠ
 • Slnko a jeho rodina - pre MŠ
 • Slnko
 • Orientácia v prírode
 • Mesačná kozmonautika
 • Súhvezdia
 • Mýty a hviezdy
 • Vzťah Slnko - Zem
 • Človek, príroda, vesmír - alebo aby sme prežili
 • Kozmológia v novom miléniu
 • Mars
 • Optické javy v atmosfére
 • Meteority
 • Extrasolárne planéty
 • V ríši ľadu (Transneptunické objekty)
 • Tmavá hmota a energia
 • Človek a astronómia
 • Interaktívne rozprávanie s obrázkami (pre MŠ)
 • Zachráňme tmavú oblohu
 • Vzácna Zem (o vzácnosti života na Zemi)
 • Kométy
 • Asteroidy
 • Vývoj vesmíru - minulosť a budúcnosť
 • Astronomické prístroje a metódy
 • Hviezdne explózie (novy a supernovy)
 • Ďalekohľady
 • Koniec sveta, alebo hurá pod posteľ
 • Kozmické preteky, alebo súboj titánov
 • Pohyby Zeme
 • Meteorológia
 • Premenné hviezdy
 • Sopky a zemetrasenia
 • Optika 1 - zobrazovanie šošovkami a zrkadlami
 • Optika 2 - optické prístroje
 • Zvláštne javy v slnečnej sústave (zatmenia, prechody, zákryty)
 • Čas a kalendár
 • Vesmír ako ho nepoznáme (súbor zaujímavých snímok oblohy, úkazov, objektov - vhodné od MŠ až po dospelých)
 • Čaro vesmíru (pre MŠ - predškoláci a 1. a 2. ročník ZŠ)
 • UFO - mýtus, či skutočnosť?
 • Globálne problémy ľudstva (2. st. ZŠ, SŠ)
 • Aby sme si rozumeli (vysvetlenie niektorých základných astronomických pojmov - ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Kozmonautika včera, dnes a zajtra - prierez kozmonautikou a jej budúcnosť (2.stupeň ZŠ, SŠ)
 • Alternatívne zdroje energie (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Mesiace planét (2. stupeň ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Vesmír hrou (interaktívny hravý program pre deti z MŠ)
 • Ako sa stať kozmonautom (interaktívny hravý program pre deti z MŠ)
 • Ako zachrániť Zem (ekologická prezentácia pre MŠ a 1. aj 2. stupeň ZŠ)
 • Život kozmonauta (ZŠ)
 • Pokusy z optiky (odraz, rozklad, lom svetla, zobrazovanie... - pre 2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Nebezpečne dobré pokusy (séria pokusov z mechaniky, optiky a alternatívnych zdrojov energie pre 2. st. ZŠ)
 • Cesta na Mars (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Pristátie človeka na Mesiaci (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Planéty iných hviezd (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Počasie v slnečnej sústave (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Kozmické počasie (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Kozmické lety (vysvetlenie letu rakiet, raketoplánov pre ZŠ, SŠ, dospelých)
 • Vulkanizmus v slnečnej sústave (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Mars 2020 - vozidielko Perseverance (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Robotické vozidlá vo vesmíre (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader