11 Dec

Ponuka hvezdárne

Dátum: 11.12.2007
Kategória: Činnosť
V rámci našej činnosti Vám ponúkame:
  • veľkoplošnú projekciu videoprogramov z oblasti astronómie, kozmonautiky, ekológie a prírodných vied
   prezentácie a súbory obrázkov sprevádzané živým slovom, videosekvencie a filmy
  • večerné pozorovanie oblohy podľa aktuálne zverejnených termínov (za jasného bezoblačného počasia)
   Pozorovanie začína prehliadkou oblohy na terase hvezdárne s odborným výkladom demonštrátora – astronóma, potom nasleduje presun do kupoly, kde prebieha pozorovanie jednotlivých objektov ďalekohľadom podľa momentálnej viditeľnosti planét, Mesiaca a ostatných vesmírnych objektov ako sú dvojhviezdy, hmloviny, hviezdokopy a galaxie. Pozorovanie sprevádza demonštrátor slovným popisom objektov a ukážkami ich fotografii vytvorených pomocou veľkých ďalekohľadov, alebo sond. Demonštrátor ochotne odpovie na všetky otázky návštevníkov.
  • pozorovanie fotosféry Slnka za jasného dňa
   pozorovanie prebieha v hlavnej kupole hvezdárne pomocou ďalekohľadu buď projekciou, alebo priamo cez slnečný filter.
  • pozorovanie večernej oblohy i priamo u Vás prenosným ďalekohľadom
   prenosným ďalekohľadom Vám priblížime objekty nočnej oblohy priamo u Vás.
  • prednášky na doplnenie školského učiva
   Tieto prednášky sa konajú na základe objednávky podľa vybranej témy. Sú doplnené premietaním obrázkov a filmov. Konajú sa buď v posluchárni, alebo priamo na škole, alebo u iného objednávateľa. Audiovizuálnu techniku zabezpečí hvezdáreň.
  • prednášky pre verejnosť
   Konajú sa v posluchárni hvezdárne, v MsKS a pod. na zaujímavé a aktuálne témy
  • programy v prenosnom digitálnom planetáriu
   oboznámenie sa s hviezdnou oblohou, pohybmi Zeme, planétami slnečnej sústavy, galaxiami a vesmírom pomocou digitálneho prenosného planetária - konajú sa u objednávateľa.
  • besedy
   Beseda nasleduje po každej prednáške, nakoľko každá téma vzbudí u poslucháčov nové otázky.
  • výstavy
   Po vyhodnotení okresného kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, si môžete najlepšie práce prezrieť tradične v marci v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra v Michalovciach. Pri príležitosti rôznych výročí a medzníkov pripravujeme ďalšie panelové výstavy.
  • stretnutia so zaujímavými ľuďmi
   Naše pozvanie v minulosti prijali ľudia ako sú Jiři Grygar, Vladimír Remek, Igor Kapišinský, či Marcel Grün. Budeme sa snažiť dostať do Michaloviec aj ďalších vedcov a popularizátorov astronómie a kozmonautiky
  • semináre pre učiteľov
   Astronómia je dynamická veda, ktorá prináša denne nové poznatky a práve tieto odovzdávame učiteľom zemepisu, prírodopisu, fyziky a prírodovedy na našich seminároch
  • tábory a expedície
   Počas letných prázdnin realizujeme Denný letný astronomický tábor pre žiakov základných škôl, na ktorom prebieha bohatá činnosť počas celého týždňa. Deň je vyplnený teoretickým zoznamovaním sa s vesmírnymi telesami, súťažami, táborovými hrami, športom, turistikou a tvorivými dielňami. Stredoškoláci sa v období aktivity meteorického roja Perzeíd zúčastňujú na Letnom astronomickom praktiku. Počas roka organizujeme niekoľko expedícii zameraných na zdokonalenie sa v praktickom pozorovaní a na sledovanie a zaznamenávanie meteorov.
  • krúžková činnosť
   Pri hvezdárni pracujú dva astronomické krúžky. Žiaci základných škôl sa stretávajú každý utorok o 14:30 hod. a stredoškoláci každú stredu o 15:30 hod. Vtedy prebieha teoretické vyučovanie. Praktické skúsenosti získavajú členovia krúžkov počas sporadických víkendových pozorovaní a starší na expedíciách. Ochotne pomôžeme aj vedúcim astronomických krúžkov pri školách.
  • súťaže
  • “Čo vieš o hviezdach“ je vedomostná súťaž prebiehajúca v troch vekových kategóriách, ktorá začína okresným kolom, pokračuje krajským a vrcholí celoslovenským kolom organizovaným Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove.
  • “Vesmír očami detí“ je dvojstupňová výtvarná súťaž pre deti zaradených do piatich kategórií.

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader