Expedície

08 Jan

Expedície

Dátum: 08.01.2008
Kategória: Pozorovania

Pre pozorovanie oblohy členovia ATM veľmi často využívajú lokality mimo mesta. Na týchto miestach sú lepšie pozorovacie podmienky, ako v presvetlenom meste

Petrovce nad Laborcom

Najbližším miestom s čistejšou oblohou je dedina Petrovce nad Laborcom, ktorá je vzdialená len niekoľko kilometrov. Je ľahko a rýchlo prístupná a podmienky na pozorovanie sú oveľa lepšie, ako v meste. Obvykle je toto miesto používané pre pozorovanie meteorov a komét.

Expedície:
Pozorovanie meteorov - Perzeidy '99

Roztoky

Kupola, kde sa skrýva 40 cm ďalekohľad typu Cassegrain, ktorý je najväčším prístrojom tejto hvezdárne a CCD-kamera .

Krásne okolie Hvezdárne v Roztokoch

Najlepšie podmienky pre pozorovanie oblohy sú ďaleko od presvetlených miest tam, kde je úplná tma. Jedným z takýchto miest s tmavou oblohou je observatórium postavené na severe Slovenska. Je to Hvezdáreň Roztoky blízko dediny Roztoky (17 km od mesta Svidník). Príroda je tu nádherná a pozorovacie podmienky sú tu asi najlepšie na Slovensku. Hlavnými prístrojmi sú 0.4 metrový 400/4000 mm cassegrain reflektor používaný s SBIG ST-8 CCD kamerou. Za budovou pribudol
15 cm refraktor v domčeku s odsuvnou strechou za hvezdárňou.

Expedície:
Jesenné Roztoky '96
Jarné Roztoky '97
Jesenné Roztoky '97
Jarné Roztoky '98
Letné astronomické praktikum '98
Jesenné Roztoky '99
Jarné Roztoky 2000
Jesenné Roztoky 2000
Jarné Roztoky 2001
Jesenné Roztoky 2001
Jarné Roztoky 2002
Jesenné Roztoky 2002
Jarné Roztoky 2003
Jesenné Roztoky 2003
Jarné Roztoky 2006
Jesenné Roztoky 2006
Jarné Roztoky 2007
Jesenné Roztoky 2007
Jarné Roztoky 2008
Jesenné Roztoky 2008
Jarné Roztoky 2009
Jesenné Roztoky 2009
Jarné Roztoky 2010
Letné astronomické praktikum 2016
Jesenné Roztoky 2016
Jarné Roztoky 2017
Letné astronomické praktikum 2017
Jesenné Roztoky 2017
Jarné Roztoky 2018
Letné astronomické praktikum 2018
Jesenné Roztoky 2018
Jarné Roztoky 2019
Letné astronomické praktikum 2019
Letné astronomické praktikum 2020
Letné astronomické praktikum 2021
Letné astronomické praktikum 2022

Svetlice

Ďalším veľmi dobrým miestom pre pozorovanie je dedina Svetlice na severovýchode Slovenska. Veľmi pekná príroda a veľmi dobré pozorovacie podmienky robili toto miesto veľmi atraktívnym pre astronómov. Našimi pozorovateľmi bolo väčšinou používané pre letné astronomické praktiká.

Expedície:
Letné astronomické praktikum 96 - LAP 96
Letné astronomické praktikum 97 - LAP 97
Letné astronomické praktikum 2001 - LAP 2001

Remetské Hámre

V roku 1999 sa letné astronomické praktikum uskutočnilo v dedinke Remetské Hámre. Táto obec sa nachádza v Michalovskom okrese na úbočí najvyššieho vrchu priľahlých Vihorlatských vrchov, - Vihorlatu ( 1076 m.n.m.). Pozorovanie podmienky sú tu oveľa lepšie, ale uskutočnila sa tu len jediná expedícia.

Expedície:
Letné astronomické praktikum 99 - LAP 99

Moravany

Ďalším blízkym miestom s čistejšou oblohou je dedina Moravany, ktorá je vzdialená 14 kilometrov. Je ľahko a rýchlo prístupná a podmienky na pozorovanie sú oveľa lepšie ako v meste.

Expedície:
Letné astronomické praktikum 2000 - LAP 2000
Letné astronomické praktikum 2002 - LAP 2002
Letné astronomické praktikum 2003 - LAP 2003

Maďarsko - zatmenie Slnka

Zatmenie Slnka 11. augusta 1999 v Európe sme si nenechali ujsť ani my a vybrali sme sa za ním k našim susedom. Pozorovali sme blízko Szegedu, na juhovýchode Maďarska, kde dĺžka zatmenia dosiahla 2 minúty 22 sekúnd.

Expedície:
Maďarsko - Úplné zatmenie Slnka 99

Vinianske jazero

Jarná expedícia 2004 - Vinianske jazero

Ďalším miestom expedície sa stalo Vinianske jazero, ktoré je od Michaloviec len asi 10 kilometrov. Expedícia sa konala 19. - 24.4.2004. Obloha je tu celkom pekná, oveľa lepšia než v meste. Pozorovali sme tu Lyridy a Bootidy. Všetky noci bolo jasno a tak pozorovanie vyšlo absolútne, vrátane maximovej noci. Tým sa táto expedícia stala našou najúspešnejšou jarnou meteorickou expedíciou.

Expedície:
Jarná expedícia 2004


Vysoká nad Uhom

Expedície:

Letné astronomické praktikum 2004 - LAP 2004.  Ďalším miestom nášho Letného astronomického praktika sa stala Vysoká nad Uhom, dedina asi 25 km od Michaloviec. Tu nás prichýlili v budove MŠ od 11. do 19. 8. 2004. Pozorovali sme tu Perzeidy a z 8 nocí sme pozorovali počas 7 nocí. Napozorovali sme vyše 1600 záznamov o prelete meteorov. Obloha je tu vynikajúca a tak naša limitná magnitúda dosahovala maximálne hodnoty 6.5 až 6.8.

Letné astronomické praktikum 2005 - LAP 2005 (8. 8. - 13. 8. 2005) bolo zamerané na pozorovanie Perzeíd. Pozorovalo sa však len počas jednej noci, počasie viac nedovolilo. Získali sme 659 záznamov o meteoroch. Táto jediná noc však bola výbormá, limitná magnitúda dosahovala 5.9 až 6.5.

Letné astronomické praktikum 2006 - LAP 2006 (1. 8. - 7. 8. 2006) malo byť, ako vždy, zamerané na pozorovanie Perzeíd. Kvôli oblačnému počasiu sa však nedalo pozorovať ani počas jedinej noci. Toto praktikum sa tak zaradilo spolu s LAP 2002 v Moravanom k tým neúspešným.

Letné astronomické praktikum 2007 - LAP 2007 (9. 8. - 15. 8. 2007) bolo zamerané, tak ako vždy, na pozorovanie Perzeíd. Pozorovalo sa počas 4 nocí zo 6, počasie nám však nedovolilo pozorovať počas "maximovej" noci. Získali sme 553 záznamov o meteoroch.

Letné astronomické praktikum 2008 - LAP 2008 (7. 8. - 13. 8. 2008) bolo zamerané na pozorovanie Perzeíd a aj "Deep Sky" objektov pomocou ďalekohľadu Celestron Nexstar 5SE. Pozorovať sa dalo počas 4 nocí zo 6, Počasie nám vyšlo aj na noc po maxime (ktoré tentoraz nastávalo cez  deň). Získali sme viac než 1500 záznamov o meteoroch. LAP 2008 sa tak stalo jedným z najúspešnejších praktík v histórii.

Letné astronomické praktikum 2011 - LAP 2011 (4. 8. - 10. 8. 2011) bolo zamerané na pozorovanie Perzeíd. Pozorovať sa dalo počas 3 nocí zo 6, z toho jednu noc len chvíľu. Získali sme 279 záznamov o meteoroch. LAP 2011 sa tak zaradilo medzi čiastočne úspešné praktiká.

Letné astronomické praktikum 2012 - LAP 2012 (9. 8. - 15. 8. 2012) - pozorovanie Perzeíd a zaškolenie nových mladších pozorovateľov. Pozorovať sa dalo počas prvých dvoch nocí,  z toho tú prvú len chvíľu. Získali sme 354 záznamov o meteoroch. LAP 2012 sa tým taktiež zaradilo medzi čiastočne úspešné praktiká.

Letné astronomické praktikum 2013 - LAP 2013 (8. 8. - 14. 8. 2013) - pozorovanie Perzeíd. Pozorovali sme 4 zo 6 nocí. Získali sme 773 záznamov o meteoroch. LAP 2013 sa zaradilo medzi pomerne úspešné praktiká

Letné astronomické praktikum 2014 - LAP 2014 (5. 8. - 11. 8. 2014) - pozorovanie Perzeíd. Pozorovali sme čiastočne aspoň počas 4 zo 6 nocí. Boli sme tu piati účastníci a pretože sa toto praktikum konalo v období splnu, získali sme len 86 záznamov o meteoroch.

Letné astronomické praktikum 2015 - LAP 2015(10. 8. - 16. 8. 2015) - pozorovanie Perzeíd. Na LAPe 2015 bolo vynikajúce a horúce počasie a pozorovali sme počas všetkých 6 nocí. Získali spolu 1334 záznamov o prelete rovných 700 meteorov, z nich bolo 519 Perzeíd a 181 iných, povedzme sporadických meteorov. Čo do počtu záznamov o meteoroch išlo o naše tretie najúspešnejšie praktikum na pozorovanie Perzeíd.

Vinné

Zatiaľ najnovším miestom Letného astronomického praktika (LAP 2010) sa stala obec Vinné necelých 10 km od Michaloviec. Tu sme boli ubytovaní v budove ZŠ a MŠ F.J. Fugu od 9. do 14. 8. 2010. Po problémoch s kolíziou s termínom iného podujatia vo Vysokej nad Uhom sme boli nútení hľadať iné vhodné miesto. Na ihrisku za školou vo Vinnom sú dobré pozorovacie podmienky, len na juhozápade vidno na oblohe nízko nad obzorom žiaru spôsobenú osvetlením od neďalekých Michaloviec. Pozorovali sme tu Perzeidy, ako každý rok na praktikách.

Expedície:

Letné astronomické praktikum 2010 - LAP 2010 (9. 8. - 14. 8. 2010) - pozorovnie Perzeíd. Pozorovať sa dalo počas 5 nocí. Získali sme 791 záznamov o prelete 495 meteorov za 37hodín čistého času. Z toho bolo 382 Perzeíd.

Kamenec

Ďalším miestom jarných expedícií sa stala chata na Kamenci pri Zemplínskej Šírave.

Expedície:

Jarná expedícia 2011
Prvý raz sme tu boli 20. - 24. 4. 2011 na expedícii na pozorovanie Lyríd. Počasie nám tu prialo a zo 4 nocí sme pozorovali počas 3. Získali sme takmer 150 záznamov o prelete meteorov.

Jarná expedícia 2012
Druhá jarná expedícia na pozorovanie Lyríd sa tu konala 20. - 24. 4. 2012. Počasie nám neprialo a zo 4 nocí sme pozorovali len počas jedinej - hneď tej prvej. Získali sme 64 záznamov o prelete meteorov.

Tušice

Na jeseň 2011 sme navštívili ďalšie miesto na našej expedícii na pozorovanie meteorov z roja Orionidy - v dňoch 20. - 24. 10. 2011- Zborový dom reformovanej cirkvi v Tušiciach. Výhľad na oblohu aj podmienky boli výborné, len počasie vôbec nevyšlo a tak sme nezískali žiadne použiteľné pozorovania. Tréningovo sme asi počas 45 minút mohli zaučiť nových pozorovateľov, inak bolo stále zamračené.

01_zborovy_dom

Expedície:

Jesenná expedícia 2011

Klokočov

Na pozorovanie Orioníd na jeseň 2012 sme navštívili ďalšie miesto. Boli sme v obci Klokočov pri Zemplínskej šírave.

Expedície:

Jesenná expedícia 2012 V Klokočove sme boli prvý krát v dňoch 20. - 24. 10. 2012. Výhľad na oblohu aj podmienky boli výborné, počas 3 (zo 4 možných) nocí sme napozorovali údaje o prelete 728 meteorov, z toho bolo 301 Orioníd. Bola to jedna z najúspešnejších jesenných expedícií

Jesenná expedícia 2013 Expedícia na pozorovanie Drakoníd 7. - 11. 10. 2013. Štyria pozorovatelia, 68 meteorov, 2 jasné noci zo štyroch - to je bilancia tejto jesennej expedície.

expedicka drakonidy 2013 041

Jesenná expedícia 2014 Expedícia na pozorovanie Orioníd. Konala sa v dňoch 20. - 24. 10. 2014 za účasti štyroch pozorovateľov. Počasie nám však neprialo ani jedinú noc a tak táto expedícia patrí medzi neúspešné.

Hra Slnka a mrakov

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader