13 Dec

Meteory

Dátum: 13.12.2007
Kategória: Pozorovania
Hvezdáreň a jej astronomický krúžok pre stredoškolákov (tzv. Astro Tím Michalovce - ATM) sa zaoberá pozorovaním meteorov už dlhú dobu. Táto oblasť astronómie si vyžaduje veľké množstvo hodín pozorovania pod oblohou. Za  27 rokov pozorovania meteorov máme z expedícií momentálne 23 165 záznamov meteorov (do konca augusta 2022). "Najúrodnejšie" pozorovania boli pozorovanie Leoníd 19. 11. 2002 - 3187 meteorov a Perzeíd od 7. 8. do 13. 8. 1997 - 2170 meteorov. Nižšie je priložený aj graf hodinovej frekvencie Perzeíd zostrojený na základe našich pozorovaní na expedícii vo Svetliciach. Veľmi úspešné bolo aj pozorovanie Perzeíd vo Vysokej nad Uhom od 11. 8. do 19. 8. 2004 s celkovým počtom zápisov 1613. Aj pre toto pozorovanie je nižšie priložený graf zenitovej hodinovej frekvencie - chýba v ňom bod 14. 8., kedy bola jediná zamračená noc. Podobne úspešné bolo pozorovanie Perzeíd vo Vysokej nad Uhom 7. - 13. 8. 2008, kedy sa nám podarilo získať 1580 zápisov o prelete meteorov. Tu nám počasie prialo 4 zo 6 nocí. Uvedené sú aj grafy z ďalších niektorých úspešných pozorovaní meteorov.


Expedície za meteormi

Naše prvé expedície smerovali na hvezdáreň Roztoky pri dedinke s rovnomenným názvom, ktorú často navštevujeme. Tu sa zameriavame hlavne na pozorovania meteorických rojov Bootid, Virginíd, Lyríd, Drakoníd, Orioníd a Perzeíd. Naše ďalšie pozorovacie miesto bola dedinka Svetlice na severovýchode Slovenska. Toto miesto však už nebudeme navštevovať, pretože Škola v prírode, kam sme chodievali bola zrušená.

Čo sa týka pozorovacieho programu, naša skupina využíva postup metodiky IMO (International Meteor Organization), ktorý je veľmi výhodný.
Jednou z expedícií za meteormi bola aj výprava k dedinke Petrovce nad Laborcom, neďaleko našej domovskej hvezdárne. Je to výhodné miesto s dostatočne dobrou pozíciou - ďaleko od mesta a s horizontom chráneným stromami.

V posledných rokoch pozorujeme Perzeidy na Letnom astronomickom praktiku vo Vysokej nad Uhom, alebo na Hvezdárni Roztoky (okr. Svidník) .

Ďalej uvádzame niektoré z úspešných expedícii na pozorovanie meteorov aj s grafmi hodinovej frekvencie:

_08met_02graf.jpgExpedícia LAP '97 Svetlice - Perzeidy 1997
Graf zobrazujúci zenitovú hodinovú frekvenciu (ZHR) meteorov. Graf zaznamenáva časové obdobie počas konania expedície LAP '97 Svetlice 7. -13. augusta 1997. V dobe maxima meteorického roja Perzeíd 12.-13.8.1997 ZHR dosahovala hodnotu skoro 120 Perzeíd za hodinu.

Expedícia LAP 2004 Vysoká nad UhomExpedícia LAP 2004 Vysoká nad Uhom - Perzeidy 2004
Graf zobrazujúci zenitovú hodinovú frekvenciu (ZHR) meteorov zaznamenáva časové obdobie počas konania expedície LAP 2004 Vysoká nad Uhom 11. - 18. augusta 2004. V dobe maxima meteorického roja Perzeíd 11. 8. 2004 ZHR dosahovala hodnotu takmer 100 Perzeíd za hodinu. Noc 14.8.2004 bola zamračená a dokonca pršalo, preto tento bod v grafe chýba.

Expedícia LAP 2007 Vysoká nad UhomExpedícia LAP 2007 Vysoká nad Uhom - Perzeidy 2007
Nižšie uvedený graf zobrazuje zenitovú hodinovú frekvenciu (ZHR) meteorov počas expedície LAP 2007 vo Vysokej nad Uhom 9. - 15. augusta 2007. V dobe maxima meteorického roja Perzeíd ZHR a aj predchadzajucu noc pred maximom bolo zamračené. Body na osi "x" znamenajú, že sa v túto noc nepozorovalo z dôvodu počasia, resp., že sme na praktiku ešte/už neboli. ZHR noc po maxime dosahovala hodnotu 40.

Hodinová frekvencia Perzeíd v roku 2008Expedícia LAP 2008 Vysoká nad Uhom - Perzeidy 2008
Na Letnom astronomicom praktiku vo Vysokej nad Uhom (7. - 13. 8. 2008) sa nám podarilo pozorovať Perzeidy počas 4 nocí zo 6. Preto sú v grafe na dátumoch 8. a 9. 8. nulové hodnoty frekvencie. V noci krátko po maxime (noc 12./13. 8.) bola ZHR okolo 130. Maximum nastávalo v popoludňajších hodinách 12. 8. 2008.

ori2008.gifExpedícia Jesenné Roztoky 2008 - Orionidy 2008
V dňoch 20. – 24. 10. 2008 sa konala jesenná expedícia na pozorovanie meteorov z roja Orionidy.  Októbrové počasie nám tentoraz naozaj prialo. Zo 4 nocí sme pozorovali počas prvých 3 a poslednú noc mrholilo. Napozorovali sme vyše 130 záznamov o prelete meteorov. Vystihli sme aj maximovú noc – bola to hneď tá prvá, keď hodinová frekvencia Orioníd podľa našich pozorovaní (ZHR) dosiahla hodnotu 30. Ako vidno z grafu, nasledujúce noci frekvencia klesala  na polovičnú hodnotu predchádzajúcej.

lyr2009.jpgExpedícia Jarné Roztoky 2009 - Lyridy 2009
V dňoch 20. - 24. apríla 2009 sme usporiadali jarnú expedíciu zameranú na pozorovanie meteorov z rojov Lyridy a Bootidy. Počasie nám mimoriadne prialo a mohli sme pozorovať počas všetkých štyroch nocí. Získali sme takmer 400 záznamov o meteoroch. Priložený graf ukazuje, že maximum nastalo 22. 4. a ZHR dosiahla hodnotu okolo 15.

per2010nas.jpgExpedícia LAP 2010 Vinné - Perzeidy 2010
Na Letnom astronomicom praktiku vo Vinnom (9. - 14. 8. 2010) sa nám podarilo pozorovať Perzeidy počas 5 nocí. Maximum nastávalo v noci 12./13. 8. a ZHR bola okolo 80. Získali sme spolu 791 záznamov o prelete 495 meteorov, z ktorých bolo 382 Perzeíd a pozorovali sme spolu viac než 37 hodín čistého času.

ZHR Perzeíd na LAP 2013 - Vysoká nad UhomExpedícia LAP 2013 Vysoká nad Uhom - Perzeidy 2013
Na Letnom astronomicom praktiku LAP 2013 vo Vysokej nad Uhom (8. - 14. 8. 2013) nám počasie umožnilo pozorovať Perzeidy počas 4 nocí zo 6.  V noci krátko po maxime (noc 12./13. 8.) bola ZHR okolo 120 met./hod. a potom prudko klesala. Maximum nastávalo v popoludňajších hodinách 12. 8. 2013.
 
ZHR Perzeíd v roku 2015Expedícia LAP 2015 Vysoká nad Uhom - Perzeidy 2015
Na Letnom astronomickom praktiku LAP 2015 vo Vysokej nad Uhom v dňoch 10. - 16. 8. 2015 bolo vynikajúce a horúce počasie a pozorovali sme počas všetkých 6 nocí. Získali spolu 1334 záznamov o prelete rovných 700 meteorov, z nich bolo 519 Perzeíd a 181 iných, povedzme sporadických meteorov (ale samozrejme aj meteorov iných slabších letných rojov). Pozorovali sme všetci spolu takmer 67 hodín čistého času. Z našich pozorovaní nám vyšla ZHR = 67 +/- 9 met./hod. v dobrej zhode s predpoveďou (70 met./hod.). Podľa rôznych pozorovateľov na stránke IMO sa maximálna frekvencia však pohybovala v pomerne širokom intervale a podľa niektorých pozorovateľov dosiahla hodnotu až 70 – 100. Čo do počtu záznamov o meteoroch išlo o naše tretie najúspešnejšie praktikum na pozorovanie Perzeíd.

Expedícia LAP 2021 Roztoky - Perzeidy 2021
Na Letnom astronomickom praktiku LAP 2021 v Roztokoch v dňoch 9. - 15. 8. 2021 bolo vynikajúce  počasie a pozorovali sme počas všetkých 6 nocí. Získali spolu 874 záznamov o prelete meteorov. 
 
Počas pozorovania meteorov
Počas pozorovania meteorov

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader