13 Dec

Ponuka hvezdárne školám

Dátum: 13.12.2007
Kategória: Činnosť
Pre základné a stredné školy ponúkame prednášky na rôzne témy na doplnenie učiva. Prednášky sú doplnené veľkoplošnou videoprojekciou obrázkov, prezentácie, filmu z počítača a to aj u objednávateľa – prinesieme náš notebook + prenosný dataprojektor

TÉMY NA DOPLNENIE UČIVA ZŠ :

 • 2. roč. – prírodoveda : Mesiac a mesačné fázy
 • 3. roč. – prírodoveda : Orientácia v prírode
 • 4. roč. – prírodoveda : Gravitačná sila; Slnečná sústava
 • 5. roč. – zemepis : Pohyby Zeme a striedanie ročných období; Súradnice na Zemi a časové pásma; Počasie; Teplotné pásma; Stavba Zeme, Atmosféra Zeme; Oceány a moria
 • 7. roč. – fyzika : Meteorologické prvky, ich meranie a meteorologické prístroje; Počasie a podnebie
 • 8. roč. – prírodopis : Vznik Slnečnej sústavy; Vývoj Zeme a života; Stavba Zeme, tektonika, zemetrasenia a sopečná činnosť
 • 9. roč. – fyzika : Svetelné zdroje a šírenie svetla; Optické prístroje; Mesačné fázy; Zatmenia Slnka a Mesiaca; Vývoj názorov na vesmír; Látky a telesá v Slnečnej. sústave; Pohyby telies Slnečnej sústavy; Orientácia na oblohe a súhvezdia; Zmena vzhľadu oblohy počas dňa a roka; Hviezdy a ich sústavy; Naša Galaxia; Stavba a vývoj vesmíru

TÉMY NA DOPLNENIE UČIVA SŠ :

 • 1. roč. gymnázia – fyzika : Pohyby telies Slnečnej sústavy a Keplerove zákony; Kozmické rýchlosti; Slnečná sústava
 • 4. roč. gymnázia – fyzika : Stavba a vývoj hviezd; Naša Galaxia a cudzie galaxie; Elementárne častice; Kozmológia - podobné témy aj pre iné stredné školyPrednášky sú doplnené projekciou obrázkov, prezentácie, filmu a to aj u objednávateľa – prinesieme náš notebook + prenosný dataprojektor

Vstupné je 2,00 € na žiaka 

 
PROGRAMY V PRENOSNOM DIGITÁLNOM PLANETÁRIU :
 • pre deti MŠ a 1. - 3. roč. ZŠ : vzhľad oblohy - súhvezdia, obrázky súhvezdí, zvieratá na oblohe, planéty, kozmonautika, videoklipy
 • pre žiakov 4. - 9. roč. ZŠ : súhvezdia, zvieratník, pohyby oblohy, vzhľad a otáčanie oblohy na rôznych miestach Zeme, ročné obdobia, planéty slnečnej sústavy na oblohe, pohyby planét, Galaxia, štruktúra vesmíru, videoklipy
 • pre stredné školy a dospelých : súhvezdia, jasné hviezdy, zvieratník, pohyby oblohy, vzhľad a otáčanie oblohy na rôznych miestach Zeme, ročné obdobia, planéty slnečnej sústavy na oblohe, pohyby planét, Galaxia, štruktúra vesmíru, precesia zemskej osy, zmena tvarov súhvezdí - vlastný pohyb hviezd, analema, súradnice na oblohe, videoklipy

   

  Vstupné je 3,00 € na žiaka

 
 

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader