14 Dec

Pracovníci hvezdárne

Dátum: 14.12.2007
Kategória: Činnosť

 

 

RNDr. Igor Parnahaj, PhD

vedúci Krajskej hvezdárne (úseku astronómie a príbuzných vied)    

manažér pre oblasť astronómie a príbuzných vied

igor.parnahaj@khazkc.sk

 

Mgr. Juliána Gladišová

lektorka pre oblasť astronómie a príbuzných vied

juliana.gladisova@khazkc.sk

 

Mgr. Dávid Natafaluši, PhD

lektor pre oblasť astronómie a príbuzných vied

david.natafalusi@khazkc.sk

 

Zdenka Mazurová

upratovačka

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader