11 Jan

Pozorovanie prechodu Venuše cez disk Slnka 8.6.2004

Dátum: 11.01.2008
Kategória: Pozorovania
V kupole hvezdárne sme hlavným ďalekohľadom (Coudé-refraktor 150/2250 mm) umožnili pozorovanie tohto vzácneho úkazu metódou projekcie širokej verejnosti a školám. Prišlo sa pozrieť 769 návštevníkov. Počasie nám prialo a až pri výstupe Venuše prišla oblačnosť, ktorá nakoniec znemožnila pozorovať približne posledných 8 minút úkazu.

 

Pred Gymnáziom P. Horova, VI. ZŠ v Michalovciach a na Námestí slobody sme boli s prenosným ďalekohľadom (refraktor Zeiss 100/1000 mm) vybaveným slnečným filtrom. Na týchto troch miestach sa na prechod Venuše popred slnečný disk prišlo pozrieť spolu 1603 záujemcov.

 Spolu sa teda na našom pozorovaní zúčastnil úctyhodný počet viac než 2300 "pozorovateľov", čo nemá v h istórii našej hvezdárne obdobu.

Naša hvezdáreň sa zapojila do medzinárodného projektu VENUS TRANSIT 2004, ktorého organizátormi boli napríklad ESO (European Southen Obseratory), či Observatoire de Paris. Merali sme časy vnútorných kontaktov (T2 a T3) Venuše s okrajom slnečného disku za účelom merania strednej vzdialenosti Zem - Slnko, teda tzv. Astronomickej jednotky - AU, tak ako sa to po prvý raz podarilo v 18. storočí. Nešlo teraz samozrejme o presné zmeranie hodnoty AU, čo ani nie je touto metódou možné a dnes ani potrebné, ale len o overenie metódy a o poukázanie na to, ako jednoducho sa dali kedysi dosiahnuťzávažné výsledky. Naše merania sme on-line odoslali do centra projektu VENUS TRANSIT 2004 na výpočet a poslali sme protokol aj celoslovenskému koordinátorovi tohto projektu na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici. Do projektu VENUS TRANSIT 2004 bolo odoslaných 2440 pozorovaní z celého sveta. Naše meranie dalo výslednú hodnotu 149.14 milióna km, presná hodnota je 149.59787 milióna km, chyba je teda len 0.3 %.

 

Originál protokolu o meraní Hvezdárne v Michalovciach (v českom jazyku)

Naše digitálne fotografie z výstupu Venuše boli získané z projekčnej plochy, kde malo Slnko priemer 25 cm automatickým digitálnym fotoaparátom FUJI FinePix2600Zoom.

Venuša Venuša Venuša
exponované o 12:39:38 SELČ exponované o 12:48:47 SELČ exponované o 13:00:39 SELČ
     
Venuša Venuša Venuša
exponované o 13:04:43 SELČ exponované o 13:07:11 SELČ exponované o 13:13:23 SELČ

 

Plagát VENUS TRANSIT 2004
Plagát VENUS TRANSIT 2004
Coudér-refraktor 150/2250 mm v kupole

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader