Kométy

13 Dec

Kométy

Dátum: 13.12.2007
Kategória: Pozorovania

Prezentujeme niektoré farebné fotografie komét získané ešte klasickým fotoaparátom na fotografický film a čiernobielu snímku získanú CCD-kamerou.

  1. Kométa C/1995 O1 (Hale-Bopp) nad Michalovskou hvezdárňou. Snímka Astro Team Michalovce zo dňa 27. 3. 1997
  2. Hale-Bopp - R. Holodňák - 30. 3. 1997 - 18:40 UT - 7 min. expozícia prístrojom Zenit ET 2/58 na film Konica VX 100
  3. Hale-Bopp a večerné mraky - R.Holodňák - 29. 3. 1997 - 18:50 UT - 3 min. expozícia prístrojom Zenit ET 2/58 na film Konica VX 100
  4. Detail kométy Hale-Bopp - R.Holodňák - 29. 3.1 997 - 18:50 UT - 3 min. expozícia prístrojom Zenit ET 2/58 na film Konica VX 100
  5. Hale-Bopp zachytená prístrojom Practica LTL s ojektívom 1:4/200 mm pointovaná Zeiss Coudé-refraktorom 150/2250 mm v marci 1997 na film 200 ISO Tudorcolor
  6. Autorom tejto snímky Hale-Bopp a snímky naľavo je Z. Komárek. Expozícia v obidvoch prípadoch bola 20 minút. Prístroj rovnaký ako na ľavej snímke
  7. Kométa Christensen fotografovaná na LAT 2009 v Roztokoch cez ďalekohľad Nexstar 5SE CCD kamerou Meade Pro, exp. 3 x 20 sek. , Z.Komárek

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader