Astronomické krúžky v školskom roku 2023/2024

08 Sep

Dátum: 08.09.2023
Kategória: Činnosť

Astronomické krúžky v školskom roku 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 budú pracovať dva astronomické krúžky pri hvezdárni. Krúžky sú zdarma. Prihlásiť sa je možné osobne, telefonicky, e-mailom, alebo prísť na stretnutie krúžku. Zverejňujeme termíny...

Pozorovali sme čiastočné zatmenie Slnka

03 Nov

Dátum: 03.11.2022
Kategória: Činnosť

Pozorovali sme čiastočné zatmenie Slnka

Dňa 25. októbra 2022 nastávalo u nás čiastočné zatmenie Slnka, ktoré bolo pozorovateľné okolo poludnia v celom svojom priebehu. Naša hvezdáreň pripravila pre verejnosť pozorovanie tohto zatmenia prenosným ďalekohľadom so slnečným filtrom na Námestí osloboditeľov pri fontáne...

Rozhovor k 40. výročiu založenia Hvezdárne v Michalovciach

17 Jan

Dátum: 17.01.2022
Kategória: Činnosť

Rozhovor k 40. výročiu založenia Hvezdárne v Michalovciach

Mestská káblová televízia v Michalovciach - TV MISTRAL - nezabudla na naše výročie a nakrútila vo svojom štúdiu krátky rozhovor s odborným pracovníkom hvezdárne RNDr. Zdeňkom Komárekom. Rozhovor spracovala a pridala archívne videá a fotografie. Uverejňujeme ho tu s povolením TV...

História hvezdárne

03 Jan

Dátum: 03.01.2022
Kategória: Činnosť

História hvezdárne

Na základe návrhu pléna vtedajšieho ONV bola 1. 12. 1981 zriadená príspevková organizácia pod názvom Okresná ľudová hvezdáreň so sídlom v Michalovciach. Vznikla ako špecializované kultúrno-výchovné a vzdelávacie zariadenie zamerané na oblasť astronómie a príbuzných...

Obrázková súťaž "ČO JE TO?"

15 Dec

Dátum: 15.12.2021
Kategória: Činnosť

Obrázková súťaž "ČO JE TO?"

Vážení návštevníci našej web-stránky, na tomto mieste Vám budeme vystavovať obrázky z vesmíru a Vy nám môžete dať vedieť, čo na obrázku je. Pôjde o rôzne vesmírne telesá, objekty, úkazy a pod. Svoje odpovede nám, prosím, posielajte na e-mailovú adresu...

Zemepisné hádanky

14 Dec

Dátum: 14.12.2021
Kategória: Činnosť

Zemepisné hádanky

Na tomto mieste nájdete rôzne hádanky zo zemepisu. Skúste si ich vyriešiť a zamyslieť sa nad tým, či sú Vaše vedomosti o našej planéte na uspokojivej úrovni. Kliknutím na obrázok sa Vám otvorí riešenie "Zemepisné hádanky 13" vo formáte pdf si môžete...

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader