31 May

VIDEOPOKUSY Z FYZIKY

Dátum: 31.05.2021
Kategória: Činnosť

Postupne budeme zverejňovať videá pokusov z fyziky, ktoré predvádzame návštevníkom.

Jubilejný desiaty diel "pokusov" a piata časť optiky ukazuje ako jeden z optických prístrojov ľudské oko, zobrazovanie predmetov okom a vady oka a ich korekcie.


Deviaty diel videopokusov a zároveň štvrtá časť optiky nám ukáže chod lúčov a zobrazovanie oboma druhmi šošoviek - spojok i rozptyliek.


Ďalšie pokračovanie "optiky" je o zobrazovaní pomocou guľového dutého aj vypuklého zrkadla a o chode lúčov pri odraze od tohto typu zrkadiel.


Na jar roka 2021 pridávame siedme pokračovanie - druhý diel optiky. Pojednáva o zobrazovaní rovinnými zrkadlami, o odraze svetla a o rozptyle svetla...


Na jeseň dodávame celkovo šieste pokračovanie, ale prvý diel optiky. Konkrétne sa v ňom hovorí o zdrojoch, šírení a rozklade svetla


Pridávame piaty diel videopokusov z fyziky. tentoraz z témy o alternatívnych zdrojoch energie, konkrétne získavanie elektrickej energie z vodíkového článku. Na tento pokus sme využili našu zakúpenú originálnu súpravu.


Štvrtý diel fyzikálnych pokusov - o pohybových zákonoch (zákon zotrvačnosti, zákon akcie a reakcie) a o ťažisku pevného telesa.


Tretí diel pojednáva o Newtonových pohybových zákonoch, gravitácii, odstredivej sile a kozmických rýchlostiach:


Druhý diel je venovaný pohybu po naklonenej rovine, treniu a voľnému pádu:


Dnes tu máme prvý diel venovaný gravitácii, kyvadlu a výpočtu hmotnosti našej Zeme pomocou doby jeho kyvu a pokusy s pružinami:

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader