26 Apr

Výsledky krajského kola súťaže "Čo vieš o hviezdach 2024"

Dátum: 26.04.2024
Kategória: Podujatia

Ďalší ročník krajského kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" sa konal v budove Zemplínskeho kultúrneho centra na Gorkého ulici v Michalovciach dňa 24. 4. 2024 v troch vekových kategóriách. Súčasťou programu bola aj exkurzia v budove Krajskej hvezdárne.
Na krajskom kole sa zúčastnilo 40 súťažiacich z okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Košice-okolie, Rožňava, Gelnica a Sobrance. Súťažiaci odpovedali písomne na otázky zo všeobecnej astronómie, z histórie astronómie, riešili grafické úlohy, astronomické príklady a samozrejme aj "slepé" mapky oblohy. Prví traja v každej kategórii získali vecné ceny a diplomy, a postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 11., 12. a 13. júna 2024 v Prešove. Organizuje ho Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, ktorá finančne zabezpečila ceny a diplomy v krajských kolách. Všetkým postupujúcim gratulujeme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii nášho kraja v celoštátnom kole.

Uvádzame poradie súťažiacich v jednotlivých kategóriách.

1. kategória - žiaci 4. - 6. ročníkov ZŠ a 1. roč. 8-roč. gymnázií

miesto meno okres body
1. Ján Mikloš Košice-okolie 79
2. Ema Malčická Trebišov 69
3. Hana Lascsáková Košice 64*
4. Adam Arendáč Košice 64*
5. Dávid Baloga Spišská Nová Ves 63*
6. Eduard Dropko Košice 63*
7. Timotej Virik Trebišov 61,5
8. Soňa Močková Trebišov 59,5
9. Dominik Mikloš Košice-okolie 44
10. Sofia Berillová Michalovce 42
11. Juraj Praščák Sobrance 36
12. Richard Praščák Sobrance 26
13. Michal Kolibáš Michalovce 23
14. Maximilián Morihladko Spišská Nová Ves 19,5
15. Alex Hospodár Michalovce 18,5
16. Damián Maričák Spišská Nová Ves 15
17. Tobias Mihok Rožňava 11
18. Lukáš Leško Rožňava 10,5

* o umiestnení rozhodol vyšší počet bodov za slepú mapku

2. kategória - žiaci 7. - 9. ročníkov ZŠ a 2. - 4. roč. 8-roč. gymnázií

miesto meno okres body
1. Ján Marek Urban Trebišov 66
2. Adam Baloga Spišská Nová Ves 47
3. Sára Šebestová Košice 46,5*
4. Filip Stavrovský Michalovce 46,5*
5. Viliam Vrchovinský Košice 37
6. Branislav Soták Trebišov 31,5
7. Adam Novák Michalovce 17
8. Róbert Koba Michalovce 12
9. Tibor Balog Trebišov 5

* o umiestnení rozhodol vyšší počet bodov za slepú mapku

3. kategória - žiaci SŠ a 5. - 8. roč. 8-roč. gymnázií

miesto meno okres body
1. Michaela Bérešová Trebišov 73
2. Ján Holman Michalovce 68
3. Zénó Hudák Michalovce 64
4. Matej Pangrác Košice 57,5
5. Sabina Mužlayová Rožňava 41
6. Zina Hluchá Košice 36*
7. Jakub Kačur Michalovce 36*
8. Richard Alex Wrubel Rožňava 22
9. Nina Karabinošová Košice 20
10. Viktória Fricová Spišská Nová Ves 16
11. Nina Tökölyová Spišská Nová Ves 11
12. Monika Najmanová Trebišov 9
13. Anna Kováčová Gelnica 7

* o umiestnení rozhodol vyšší počet bodov za slepú mapku

 

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader