Týždeň vedy a techniky 2023 v Krajskej hvezdárni v Michalovciach

20 Oct

Týždeň vedy a techniky 2023 v Krajskej hvezdárni v Michalovciach

Dátum: 20.10.2023
Kategória: Podujatia

Krajská hvezdáreň v Michalovciach sa zapája do celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 a preto pozývame školy, aby v dňoch 6. 11. - 10. 11. 2023 boli súčasťou programu, v rámci ktorého budeme prezentovať a popularizovať poznatky (nielen) z astronómie či kozmonautiky. 
Podujatie Týždňa vedy a techniky otvorí tiež výstavu modelov kozmickej techniky, autorom ktorých je astronóm a vedúci Krajskej hvezdárne - RNDr. Igor Parnahaj, PhD. 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Na podujatie je potrebné sa vopred objednať (056/6443260).

Vstupné: 2€/žiak

Témy prednášok:

  • Fyzika pre každú domácnosť - experimenty bez bielych plášťov
  • Cesta na Mars
  • Let rakety a raketoplánu
  • Výskum slnečnej sústavy kozmickými sondami

 

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader