Výsledky krajského kola súťaže "Čo vieš o hviezdach 2023"

28 Apr

Výsledky krajského kola súťaže "Čo vieš o hviezdach 2023"

Dátum: 28.04.2023
Kategória: Podujatia

Ďalší ročník krajského kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" sa konal v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej ulici v Košiciach v dňoch 25., 26. a 27. 4. 2023 v troch vekových kategóriách.
Na krajskom kole sa  zúčastnilo 37 súťažiacich z okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Košice-okolie a Rožňava. Priebeh súťaže bol taký ako v okresných kolách, ale úlohy boli ťažšie. Súťažiaci odpovedali písomne na otázky z rôznych oblastí astronómie, z histórie astronómie písali test, riešili grafické úlohy, astronomické príklady a samozrejme aj "slepé" mapky oblohy. Prví traja v každej kategórii získali vecné ceny a diplomy a postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 13., 14. a 15. júna 2023 v Prešove. Organizuje ho Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, ktorá finančne zabezpečila ceny a diplomy v krajských kolách. Všetkým postupujúcim gratulujeme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii nášho kraja v celoštátnom kole.

Uvádzame poradie súťažiacich v jednotlivých kategóriách.

1. kategória - žiaci 4. - 6. ročníkov ZŠ a 1. roč. 8-roč. gymnázií

miesto meno okres body
1. Timotej Virík Trebišov 67
2. Ján Mikloš Košice-okolie 63,5
3. Eva Malčická Trebišov 61
4. Filip Stavrovský Michalovce 57
5. Hana Lascsáková Košice 54
6. Patrik Koma Trebišo 51
7. Dávid Baloga Spišská N. Ves 49
8. Katarína Vitková Spišská N. Ves 45
9. Samuel Brotka Košice 40
10. Vanesa Danková Michalovce 39*
11. Adam Novák Michalovce 39*
12. Eduard Dropko Košice 37
13. Matej Radovič Spišská N. Ves 30
14. Dominik Mikloš Košice-okolie 29
15. Michaela Kotrčková Rožňava 22
16. Miroslav Lukas Kotrčka Rožňava 17
17. Ľuboš Lipták Rožňava 7,5

* o umiestnení rozhodol vyšší počet bodov za slepú mapku

2. kategória - žiaci 7. - 9. ročníkov ZŠ a 2. - 4. roč. 8-roč. gymnázií

miesto meno okres body
1. Michaela Bérešová Trebišov 79
2. Ján Marek Urban Trebišov 70,5
3. Matej Pangrác Košice 67
4. Adam Baloga Spišská N. Ves 64
5. Zénó Hudák Michalovce 56
6. Zina Hluch Košice 53,5
7. Branislav Soták Trebišov 50,
8. Boris Sopirjak Košice 36,5
9. Matej Čeklovský Michalovce 18
10. Tomáš Frankovi Rožňava 13,5
11. Bianka Bodnárová Michalovce 9,5
12. Marko Novotka Rožňava 7

3. kategória - žiaci SŠ a 5. - 8. roč. 8-roč. gymnázií

miesto meno okres body
1. Ema Kršjaková Spišská N. Ves 49,5
2. Sabina Mužlayová Rožňava 46,5
3. Ján Holman Michalovce 43
4. Tobias Kisty Košice 40
5. Jakub Kačur Michalovce 36,5
6. Nikola Beňáková Michalovce 36
7. Nina Karabinošová Košice 29,5
8. Silvia Poľačková Košice 13,5

 

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader