Poslaním regionálnej súťaže Zemplínske pero je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína, objavovať a usmerňovať odborný rast začínajúcich autorov a vytvoriť priestor pre ich prezentáciu a konfrontáciu. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované,  súťaž je tematicky voľná a neanonymná, každý autor sa môže do súťaže zapojiť max. 4  poetickými, alebo max. 2 prozaickými útvarmi v rozsahu max. 3 strán formátu A 4  v slovenskom jazyku. Súťaží sa v literárnych žánroch : poézia, próza / rozprávky, poviedky, reportáže, glosy, fejtóny/. 

Súťaží sa v štyroch kategóriách - žiaci 5. - 6. ročníka ZŠ, resp. 1. - 2. roč. osemročných gymnázií, žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ , resp. 3. - 5. roč. osemročných gymnázií, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a ostatní dospelí. 

 

Kontakt:

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

Mgr. Dana Čičáková, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

dana.cicakova@khazkc.sk     www.khazkc.sk  

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader