S organizáciou denných letných táborov sme začali v roku 2014. Názov denného tábora ZOSKÁČIK bol odvodený od  vtedajšieho názvu nášho zariadenia /ZOS/. Už od prvého ročníka je o túto letnú aktivitu v našom zariadení veľký záujem. Nás, ako organizátorov to teší, ale zároveň zaväzuje k príprave atraktívneho, každý rok iného, hodnotného programu. Pri tvorbe aktivít vychádzame zo zamerania nášho zariadenia. Striedame neformálne vzdelávacie aktivity s tvorivými dielňami z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia. Program každého  turnusu je iný.  V rámci remeselných tvorivých dielní sa venujeme paličkovanej čipke, výšivke, háčkovaniu, zdobeniu medovníkov,  práci s drevom, maľovaniu na sklo, textil a papier. Skúšame suché aj mokré plstenie. Zaujímavou skúsenosťou pre deti je maľovanie v prírode, na malom výtvarnom plenéri. V rámci neformálneho vzdelávania a prosociálnej výchovy sa zoznámili s prácou záchranných zložiek. Venujeme sa získavaniu nových  zručnosti na dopravnom ihrisku v Sobranciach. Časť aktivít je zameraná na spoznávanie nášho regiónu.  Naším zámerom je cez tradičnú ľudovú kultúru, umenie a prosociálnu výchovu ponúknuť zmysluplné trávenie voľného času a vytváranie podnetného prostredia.

 

Kontakt:

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

Bc.Vladimír Krecula, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

vladimir.krecula@zosmi.sk,  www.zkcah.sk

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader