Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je to celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Vyhlasovateľom súťaže je MK SR a z jeho poverenia NOC a MŠ SR. Vyvrcholením tejto súťaže bude celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach - DP Sobrance pripravuje okresné kolo HK pre okres Sobrance  - 24.3.2022 . V tomto roku sa bude konať už 68. ročník. Uchovávanie tejto tradície je dôležitou a zmysluplnou umeleckou prácou pedagógov, detí a mládeže, ktorá prispieva k sebarealizácii a poukazuje na stále živú silu umeleckého slova. 

V tomto ročníku naďalej platí organizačný poriadok súťaže prístupný aj na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/, nastala zmena v prihlasovaní recitátorov. Pedagógovia prihlasujú recitátorov do jednotlivých kôl súťaže podľa svojho obvodu/okresu na tejto webovej stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

PhDr. Alena Timková, Námestie slobody 26 , Sobrance 073 01 

alena.timkova@zosmi.sk www.zkcah.sk

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader