AMFO je najstaršia a najväčšia súťaž svojho druhu na Slovensku. Svojim charakterom – je to trojstupňová postupová (regionálna, krajská a celoštátna) súťaž a výstava amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedzená. Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií, vytvorených pre vlastnú potrebu, nie pre komerčné a propagačné účely.

Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách je motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov. Spolu s ďalšími konzultáciami, diskusiami a výmenou skúseností prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.

Organizátor regionálneho kola je Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Národného osvetového centra. 

Uzávierka súťaže:  do 4.3.2024

Termín výstavy:  18.3. - 5.4.2024

Vernisáž výstavy: 18.3.2024 o 16,00 hod. v galérii KHaZKC

V tomto ročníku naďalej platia propozície súťaže prístupné aj na stránke Národného osvetového centra. 

Odporúčanou témou pre tento rok je TELO. 

Do základného kola súťaže sa prihlasujete vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

tlačová správa

 

Kontakt:

Marianna Mihaľová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

marianna.mihalova@khazkc.sk www.khazkc.sk 

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader