Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je to celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Vyhlasovateľom súťaže je MK SR a z jeho poverenia NOC a MŠ SR. Vyvrcholením tejto súťaže bude celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach je organizátorom 69.ročníka krajskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Krajské kolo 69. ročníka HK sa uskutoční 3.4.5 mája 2023. Uzávierka prihlášok do 20.4.2023.

Uvedené termíny sa môžu meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie a aktuálnych opatrení!

Naďalej platí organizačný poriadok  súťaže prístupný aj na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/. Pedagógovia, resp. organizátori nižších kôl prihlasujú recitátorov do krajského kola súťaže podľa svojho /okresu na tejto webovej stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit      

 

Výsledková listina krajského kola

 

Kontakt:

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

Mgr. Lucia Kreculová, Gorkého 1, Michalovce 071 01  

zuc2@zosmi.sk, www.zkcah.sk

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader