Zborový spev patrí k tradičným oblastiam záujmovo-umeleckej činnosti ZUČ. V novembri sa v Michalovciach už tradične venujeme duchovnej  piesni a zborovému spevu. Slávnosti zborového spevu sú regionálnou prehliadkou cirkevných speváckych zborov . Sú určené  pre cirkevné spevácke zbory dospelých a majú  nesúťažný charakter. Táto prehliadka si kladie za cieľ  zvyšovať umeleckú a interpretačnú úroveň  cirkevných speváckych zborov , podporovať a  odborne usmerňovať ich činnosť a umelecký rast. Táto milá tradícia  trvá od roku 1992.  Za  toto obdobie  sme vystriedali mnoho priestorov v rôznych chrámoch  nielen v našom meste, ale v celom regióne. Predstavia sa spevácke zbory rôznych konfesií, ktoré majú vo svojom repertoári duchovné a vianočné piesne aj svetský repertoár a zapájajú sa aj do súťažnej prehliadky zborov Viva il Canto.

 

Kontakt:

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

Bc.Vladimír Krecula, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

vladimir.krecula@zosmi.sk,  www.zkcah.sk

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader