Cieľom súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania a vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. 

Priebeh súťaže:

I. kategória: (žiaci 4. – 6. ročníka a 1. ročníka osemročných gymnázií) Súťažiaci si vyžrebuje text /rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod./ v rozsahu asi 200 slov. Čas na prípravu: 15 minút Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca príbehu

II. kategória: (žiaci 7. – 9. ročníka a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií) a) doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha b) vyžrebovaná téma – vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia rečníckeho štýlu Čas na prípravu: 15 minút Čas na prednes: 3 – 5 minút.

III. kategória: (študenti stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií) a) doma pripravená téma – úvaha alebo výklad b) vyžrebovaná téma – slávnostný prejav, slávnostná reč, kultúrno-spoločenský prejav Čas na prípravu: 15 minút Čas na prednes: 3 – 5 minút

Organizátorom regionálnej súťaže v rétorike je Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

 

Kontakt:

Krajská hcezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

Mgr. Lucia Kreculová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

zuc2@zosmi.sk, www.zkcah.sk

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader