Vzdelávacie aktivity, konzultácie a poradenstvo pre starostov a kronikárov v regióne - historické súvislosti písania kroník a právne predpisy, ktoré túto činnosť zastrešujú.

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader