Mládež spieva je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Je to celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov a nie je tematicky zameraná ani vymedzená. Koná sa každý druhý rok. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu. Má umožniť detským a mládežníckym speváckym zborom vystupovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, vytvárať priestor na vnímanie krásy hudby, pestovanie a uchovávanie spevnosti a zároveň na vytváranie  predpokladov na rozšírenie poslucháčskej bázy vážnej hudby. Ďalším z cieľov je pozdvihnúť a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti, ktorá si vyžaduje systematickú prácu s hudobne talentovanými interpretmi v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

Vyhlasovateľom a odborným garantom tejto súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Organizátorom krajského kola  KSK je Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach.

V tomto ročníku naďalej platí organizačný poriadok súťaže prístupný aj na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/.

Prihlasovanie do jednotlivých kôl súťaže podľa svojho obvodu/okresu/kraja - na tejto webovej stránke: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/mladez-spieva/ /chcem sa prihlásiť.

 

Kontakt:

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

Bc.Vladimír Krecula, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

vladimir.krecula@zosmi.sk,  www.zkcah.sk

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader