Regionálna, postupová súťažná výstava prác neprofesionálnych  výtvarníkov okresov Michalovce a Sobrance. Postupová súťaž a výstava s celoštátnou pôsobnosťou, určená pre mládež od 15 rokov a dospelých. Vyhlasuje a realizuje sa každoročne.

Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti  v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti - v kresbe, grafike, maľbe, priestorovej, úžitkovej a digitálnej  tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru. 

Súťaž zahŕňa aj insitnú tvorbu, digitálnu tvorbu a novinkou je experiment  -  výtvarníkov s osobitým prejavom / ich diela obsahom, výtvarným stvárnením presahujú rámec ostatných súťažných kategórií a hodnotia sa bez rozlíšenia veku.

Organizátor regionálneho kola je Zemplínske kultúrne centrum. 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Národného osvetového centra.                                                                           

Uzávierka súťaže je 5.2.2024

Termín výstavy - 20.2. - 12.3.2024  

Vernisáž výstavy 20.2.2024 o 16,00 hod. v galérii KHaZKC.

V tomto ročníku naďalej platia propozície súťaže prístupné aj na stránke Národného osvetového centra. 

Odporúčanou témou pre tento rok je PORTRÉT a KRAJINA. 

Do základného kola súťaže sa prihlasujete vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

tlačová správa

 

Kontakt:

Marianna Mihaľová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

marianna.mihalova@khazkc.sk    www.khazkc.sk 

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader