Celoštátne postupové súťaže a prehliadky divadiel vo všetkých formách sú vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach je organizátorom regionálneho kola pre okresy Michalovce a Sobrance. Zemplínska scénická jar je regionálnou súťažnou prehliadkou určenou pre - divadlá poézie a detské recitačné kolektívy, detské a mládežnícke divadlá a ochotnícke divadlá. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko - odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie
umeleckej tvorby v oblasti divadla. Víťazi regionálneho kola postupujú do krajských kôl jednotlivých foriem súťaží / Belopotockého Mikuláš, Fedim, Divadlo a deti,  Zlatá priadka.  Prehliadka je mimoriadnou príležitosťou pre divadelné kolektívy z nášho regiónu prezentovať sa a vyskúšať si kúsok divadelného umenia pod odborným drobnohľadom skúsenej poroty.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Národného osvetového centra. 

Uzávierka regionálnej súťaže: 23.2.2024

Termín regionálnej súťaže: 7.3.2024

Propozície súťaže  Zlatá priadka 2024  - (ZSJ) sú dostupné na stránke Národného osvetového centra.

Do regionálneho kola súťaže sa prihlasujete vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

 

Kontakt:

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

Mgr. Dana Čičáková, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

dana.cicakova@khazkc.sk    www.khazkc.sk 

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader