ZEMPLÍNSKE  SLÁVNOSTI

Šesť desaťročí dlhá tradícia a každoročne sa opakujúca skvelá atmosféra na námestí - to je festival s najdlhšou tradíciou v regióne. Zemplínske slávnosti sú príležitosťou na prezentáciu najlepších folklórnych súborov, skupín , tanečníkov a spevákov z regiónu i predstavenie kolektívov zo Slovenska a zahraničia. Na príprave festivalu sa podieľa : Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, mestom Michalovce a Domom Matice slovenskej v Michalovciach. Aj tento rok sa organizátori zamerajú na priblíženie zvykov a obyčajov našich predkov a poukážu na pestrosť a rozmanitosť nášho folklóru . Počas dvoch dní ponúkajú organizátori priaznivcom tradičnej ľudovej kultúry, širokej verejnosti i návštevníkom mesta bohatý program a sprievodné podujatia.

 

ZEMPLÍNSKA  HELIGÓNKA

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a OZ Zemplínski heligonkári  organizujú  nesúťažnú prehliadku heligonkárov – Zemplínska heligónka.

Projekt Zemplínska heligónka vznikol ako jedna z mnohých  úloh členov občianskeho združenia  Zemplínski heligónkari ešte v roku 2012. Potrebu vzniku podujatia ukázalo spoznávanie  množstva hráčov na heligónke roztrúsených a doposiaľ neobjavených po celom Zemplíne, ale aj objavovanie mladých talentov a fanúšikov našej ľudovej piesne . Prezentovať sa, navzájom si vymieňať skúsenosti a doplniť takýto  typ podujatia, ktorý  na Zemplíne chýbal. Prvý ročník festival sme  zorganizovali v roku 2014 . Prehliadku  každoročne  obohatí vyše 50 účinkujúcich - jednotlivcov aj skupín  z rôznych  regiónov Slovenska /Zemplín, Šariš, Spiš, Myjava, Martin, Terchová/.  Dobré meno šíria členovia OZ nielen na Slovensku, ale reprezentujú mesto Michalovce a Košický samosprávny kraj na podobných prehliadkach v zahraničí. Na príprave prehliadky sa okrem OZ Zemplínski heligonkári,  Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne  podieľa aj mesto Michalovce, Mestské kultúrne stredisko a Dom Matice slovenskej v Michalovciach.

Okrem festivalu Zemplínska heligónka sa títo organizátori podieľajú aj na príprave vianočného koncertu - Vianoce s heligónkou. Tradičné koledy a vinše v podaní Zemplínskych a Michalovských heligonkárov a ich hostí, patria k jednému z mnohých vianočných podujatí v meste Michalovce.

 

JÁNSKE OHNE

TOP podujatie programu Terra Incognita – Jánske ohne nad Šíravou je multižánrovým festivalom, ktorý prináša  tradície spojené s letným slnovratom. Prepája regionálnu históriu, tradície a zvyky, gastronómiu a cestovný ruch do  atraktívneho viacžánrového podujatia zaujímavého pre všetky vekové kategórie.  Okrem výstupu na Viniansky hrad a sprievodného programu na hrade je súčasťou programu  ulička remesiel s tvorivými remeselnými  dielňami , atrakcie a súťaže pre deti aj dospelých. Nechýba ani ochutnávka tradičnej gastronómie a vín z tejto oblasti. Večerný program je okrem tradičnej ľudovej kultúry, venovaný  vystúpeniam jednotlivcov a skupín z iných hudobných žánrov.  Záver TOP podujatia Terry Incognity Jánske ohne nad Šíravou patrí zapáleniu vatry hosťami a partnermi tohto podujatia.

 

Kontakt:

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum

Mgr. Alena Navrátilová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

zuc@zosmi.sk, www.zkcah.sk

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader