Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Vyhlasovateľom súťaže je MK SR a z jeho poverenia NOC a MŠ SR. Vyvrcholením tejto súťaže bude celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne. 

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach pripravuje okresné kolá pre okres Michalovce  - 27. - 31.3.2023  - uzávierka prihlášok -  13.3.2023 . V tomto roku sa bude konať už 69. ročník. 

Dlhoročná tradícia a vynikajúce výsledky našich recitátorov na celoštátnom kole v Dolnom Kubíne poukazujú na vyspelú úroveň „ michalovskej recitátorskej školy“ a osobností, ktoré recitátorov pripravujú. Napomáha záujmu o prednes a interpretáciu literatúry a ďalšiemu rozvoju jazykových a rečových kompetencií. Uchovávanie tejto tradície je dôležitou a zmysluplnou umeleckou prácou pedagógov, detí a mládeže, ktorá prispieva k sebarealizácii a poukazuje na stále živú silu umeleckého slova.

V tomto ročníku naďalej platí organizačný poriadok súťaže prístupný aj na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/Pedagógovia prihlasujú recitátorov do jednotlivých kôl súťaže podľa svojho obvodu/okresu na tejto webovej stránke: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

tlačová správa

výsledková listina

 

Kontakt:

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

Mgr. Lucia Kreculová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

zuc2@zosmi.sk, www.zkcah.sk

http://zosmi.sk/files/3vmcsxmnw6p4gwk6.doc

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader