Krajská hevezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach vyhlasuje tohto roku už 4. ročník detskej výtvarnej súťaže  FAREBNÝ SVET ZEMPLÍNA, ktorá je zameraná na výtvarné stvárnenie krás nášho regiónu - Zemplína, jeho prírodných krás, kultúrnych a historických skvostov, no aj ľudí , ktorí tu žijú. Cieľom súťaže je rozvíjať výtvarné  schopnosti detí a podnecovať ich záujem o spoznávanie vlastného regiónu a jeho bohatstva. 

Propozície súťaže Farebny svet Zemplina 
Súťaž je určená pre deti ZŠ, ZUŠ a CVČ okresu Michalovce a Sobrance.

Uzávierka súťaže je 28. apríla 2023.

Vyhodnotenie súťaže s odovzdaním diplomov sa uskutoční 10. mája 2023 v galérii ZKCaH. Výstava potrvá do 24. mája 2023.

 

Kontakt:

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

Marianna Mihaľová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

marianna.mihalova@khazkc.sk     www.zkcah.sk 

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader