Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

Adresa: Gorkého č.1, 07101 Michalovce

IČO : 31297722

DIČ : 2021505585 

Zverejnené súhrnné správy v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie

 

 Informácie podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

rok 2013 - 2016

 

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle §117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• rok 2017

• rok 2018

• rok 2019

• rok 2020

• rok 2021

 

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

2017

• Výzva na predkladanie cenovej ponuky - výmena radiátorových ventilov

 

2018

• Výzva na predkladanie cenových ponúk - oprava a obnova nárožného arkiera

 

2019

• Výzva na predkladanie cenových ponúk - dažďové zvody vnútorné nádvorie

• Výzva na predkladanie cenových ponúk - krov

• Výzva na predkladanie cenových ponúk - dažďové zvody arkier

 

2021

• Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava havarijnej časti strechy

• Výzva na predkladanie ponúk na určenie PHZ

 

2022

• Výzva na predkladanie ponúk na určenie PHZ - „Podrobná pasportizácia porúch v celom objekte a následne projektová dokumentácia havarijného stavu strechy“ + príloha

• Výzva na predkladanie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona č.343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov-„Rekonštrukcia strechy-podrobná pasportizácia porúch v celom objekte a následne projektová dokumentácia havarijného stavu strechy“+ príloha

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Technické zabezpečenie +príloha1 +príloha2

  Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Oprava havarijného stavu stropu + príloha1 +príloha2 + príloha3

 Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Vytvorenie novej web stránky + príloha 1 + príloha

• Výzva na predkladanie cenovek ponuky - Prezentačné materiály + príloha1 + príloha2

• Výzva na  predkladanie cenovej ponuky - Folklórna tanečná obuv + príloha1 + príloha2

 Výzva na prekladanie ponúk za účelom zistenia PHZ - Pasportizácia + príloha1

 

2023

 

2024

 

 

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader