Zmluvy

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Poradie Číslo Predmet Partner Celková hodnota Viac
1 2023059 tlač diplomov - krajské kolo Čo vieš o hviezdach Minute Copy s.r.o. 18,65€ detail
2 2023043 graf. spracovanie a tlač diplomov - Vesmír očami detí Minute Copy s.r.o. 15,60€ detail
3 7292956053 elektrina VSE a.s. 392,81€ detail
4 63/2023 strava DLT I. turnus 4x Gastro s.r.o., Štefanikova1285, 07101 Michalovce 440,00€ detail
5 7062022 č Jozef Hreha detail
Poradie Číslo Predmet Partner Celková hodnota Viac

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader