Hvezdáreň

Ulica Hrádok 2647/1, 071 01 Michalovce

tel.číslo - +421 56 644 32 60

email: info.hvezdaren@khazkc.sk

 

RNDr. Igor Parnahaj, PhD

vedúci Krajskej hvezdárne (úseku astronómie a príbuzných vied)    

manažér pre oblasť astronómie a príbuzných vied

igor.parnahaj@khazkc.sk

 

Mgr. Juliána Gladišová

lektorka pre oblasť astronómie a príbuzných vied

juliana.gladisova@khazkc.sk

 

Mgr. Dávid Natafaluši, PhD

lektor pre oblasť astronómie a príbuzných vied

david.natafalusi@khazkc.sk

 

Zdenka Mazurová

upratovačka

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader