Zmluvy

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 2023043
Zmluvná strana: Minute Copy s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 51225581
Predmet zmluvy: graf. spracovanie a tlač diplomov - Vesmír očami detí
Celková hodnota: 15,60€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 24.03.2023
Príloha / podpísal: obj.č. 21/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader