Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 105/2023
Zmluvná strana: Gastro RS s.r.o. Okružná 112, Michalovce 071 01
Zmluvná strana IČO: 47497581
Predmet zmluvy: catering k 70. výročiu KOČ
Celková hodnota: 1000,00€
Dátum zverejnenia: 19.10.2023
Dátum podpisu: 19.10.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader