Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 103/2023
Zmluvná strana: Nay, a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava
Zmluvná strana IČO: 35739487
Predmet zmluvy: materiál na TD Abilympiáda
Celková hodnota: 61,89€
Dátum zverejnenia: 18.10.2023
Dátum podpisu: 18.10.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader