Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 101/2023
Zmluvná strana: Market 24, sr.o. Stará Vajnorská 37, Bratislava
Zmluvná strana IČO: 45865108
Predmet zmluvy: silikonová podložka - Abilympiáda
Celková hodnota: 71,72€
Dátum zverejnenia: 17.10.2023
Dátum podpisu: 17.10.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader