Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 100/2023
Zmluvná strana: Micomp spol. s r.o. Hollého 8 Michalovce
Zmluvná strana IČO: 36589187
Predmet zmluvy: tlačiareň + toner
Celková hodnota: 203,82€
Dátum zverejnenia: 16.10.2023
Dátum podpisu: 16.10.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader