Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 95/2023
Zmluvná strana: MIPA MI s.r. o. Stavbárov 3, 07101 Michalovce
Zmluvná strana IČO: 52696871
Predmet zmluvy: materiál na TD Abilympiáda
Celková hodnota: 160,00€
Dátum zverejnenia: 10.10.2023
Dátum podpisu: 10.10.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader