Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 93/2023
Zmluvná strana: Blažej Jacko , Michalovská 1417/88, 073 01 Sobrance
Zmluvná strana IČO: 43010334
Predmet zmluvy: oprava žalúzií Galéria
Celková hodnota: 300,00€
Dátum zverejnenia: 03.10.2023
Dátum podpisu: 03.10.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader