Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 92/2023
Zmluvná strana: Tibor Ondo Eštok kominárstvo, Bracovce 202, 07205 Bracovce
Zmluvná strana IČO: 32675488
Predmet zmluvy: revízia komínov
Celková hodnota: 181,20€
Dátum zverejnenia: 02.10.2023
Dátum podpisu: 02.10.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader