Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 91/2023
Zmluvná strana: Mgr. art. Kristián Dufinec MBA, Tolstého 21, 07101 Michalovce
Zmluvná strana IČO: DIČ1123257872
Predmet zmluvy: moderovanie a vystúpenie galaprogram 70. KOČ
Celková hodnota: 300,00€
Dátum zverejnenia: 02.10.2023
Dátum podpisu: 02.10.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader