Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 88/2023
Zmluvná strana: Net Centrum s.r.o. Piletická 486/19, 50341 Hradec Králové
Zmluvná strana IČO: 24133191
Predmet zmluvy: led žiarovky
Celková hodnota: 42,60€
Dátum zverejnenia: 26.09.2023
Dátum podpisu: 26.09.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader