Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 87/2023
Zmluvná strana: Ing. František Lenhard, Farská 169/13, 07101 Michalovce
Zmluvná strana IČO: 47930420
Predmet zmluvy: videozáznam vystúpenia FSZ
Celková hodnota: 430,00€
Dátum zverejnenia: 25.09.2023
Dátum podpisu: 25.09.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader