Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 86/2023
Zmluvná strana: Erik Mojsej Prophoto s.r.o. Lastomír 386 , 07237
Zmluvná strana IČO: 45899220
Predmet zmluvy: fotodokumentácia vystúpenia FSZ
Celková hodnota: 200,00€
Dátum zverejnenia: 25.09.2023
Dátum podpisu: 25.09.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader