Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 82/2023
Zmluvná strana: Kníhkupectvo Rybnická Anna Jovsa 234, 07232 Jovsa
Zmluvná strana IČO: 35452463
Predmet zmluvy: ceny - Vidiečanova Habovka
Celková hodnota: 262€
Dátum zverejnenia: 08.09.2023
Dátum podpisu: 08.09.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader