Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 80/2023
Zmluvná strana: Obec Tušice, Tušice 130,07202
Zmluvná strana IČO: 00325911
Predmet zmluvy: strava a občerstvenie Vidiečanova Habovka
Celková hodnota: 700€
Dátum zverejnenia: 08.09.2023
Dátum podpisu: 08.09.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader