Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 77/2023
Zmluvná strana: Gastro s.r.o., Štefanikova1285, 07101 Michalovce
Zmluvná strana IČO: 36183296
Predmet zmluvy: strava a občerstvenie Viva il Canto
Celková hodnota: 273,70€
Dátum zverejnenia: 31.08.2023
Dátum podpisu: 31.08.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader