Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 74/2023
Zmluvná strana: mapcards.net, s.r.o. Vinohrady 97/29, Brno
Zmluvná strana IČO: CZ26905035
Predmet zmluvy: metodický materiál
Celková hodnota: 229,03€
Dátum zverejnenia: 09.08.2023
Dátum podpisu: 02.08.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader