Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 72/2023
Zmluvná strana: Autocentrum MŠ s.r.o. Zalužice 330, 07234
Zmluvná strana IČO: 476913301
Predmet zmluvy: oprava os. mot. vozidla Renault Clio
Celková hodnota: 500,00€
Dátum zverejnenia: 09.08.2023
Dátum podpisu: 14.07.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader