Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 67/2023
Zmluvná strana: VAVD s.r.o., Agátová 48, 07101 Michalovce
Zmluvná strana IČO: 50651919
Predmet zmluvy: strava DLT II. turnus 4x
Celková hodnota: 480€
Dátum zverejnenia: 06.07.2023
Dátum podpisu: 06.07.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader