Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 64/2023
Zmluvná strana: Roman Vorreiter PrintMedia, Prpf. Hlaváča 26 Michalovce 07101
Zmluvná strana IČO: 43108881
Predmet zmluvy: tlač archívnych fotografií k 70. výročiu KOČ
Celková hodnota: 200,00€
Dátum zverejnenia: 03.07.2023
Dátum podpisu: 03.07.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader